" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Sống là cho…

Trong cuộcsống, mỗi chúngta ai cũng có lýtưởng sống và nhiệmvụ riêng của bảnthân do sứmệnh giaophó. Bằng khảnăng của mình mỗi người có cách đónggóp lợiích cho cộngđồng và phụngsự xãhội khácnhau. Khi có đủ điềukiện quyếtđịnh bạn phải hoànthành nhiệmvụ. Khi không có đủ, bạn cũng phải hoànthành nó bằng cách tự tạora điềukiện quyếtđịnh cầnthiết cho mình.

Ai cũng có lúc hẹn với bảnthân một điều gì đó và hứa sẽ thựchiện vào một ngày nào đó, có người sẽ nhớ nhưng có người cũng sẽ quên vì một lýdo nào đấy. Hạnhphúc và mãnnguyện cho những ai thựchiện được lờihứa và tiếcnuối, daydứt cho những ai không thựchiện được ướcnguyện. Cuộcsống luôn có những mãnnguyện và tiếcnuối như vậy. Chúngta ai cũng luôn muốn được mãnnguyện và không phải tiếcnuối, daydứt vì mình đã không thựchiện được một điều gì đó đã hứa với lòng và ngườiviết những dòng này cũng vậy.

Những chiasẻ ở Blog này không phải là một côngtrình nghiêncứu hay một cáigì mang tínhchất đao to búa lớn, xaxôi, khó tiếpcận, nó đơnthuần chỉ là những kinhnghiệm, những phươngpháp được bảnthân đúckết, trảinghiệm và ít nhất đã giúp ngườiviết đạtđược các giátrị tốtđẹp của cuộcsống. Nếu cóthể thôngqua sự chiasẻ này bạn đúckết được gì đó cóích cho bạn như vậy là ngườiviết được vuivẻ, thoảnguyện và không phải “daydứt hổthẹn với bảnthân vì đã không thựchiện được lờihứa của mình

Mỗi chúngta đều có tráchnhiệm là phải sống cho nhiều thếhệ, thếhệ chúngta và cả thếhệ concháu của chúngta. Có những điều tưởngchừng là vônghĩa, thậmchí cóthể bị coi là nhảmnhí đốivới chúngta hômnay nhưng lại có ýnghĩa sốngcòn đốivới concháu chúngta saunày. Bạn khôngthể  đảmbảo được thếgiớiquan và cách tưduy giữa bạn và  các thếhệ concháu bạn sẽ là đồngnhất. Vì thế “bảotồn những giátrị truyềnthống tốtđẹp” là tốt nhưng “bảothủ cho sựtồntại mãi (sựlìtồn) của những bấtcập, hạnchế “, ngăncản khảnăng pháttriển của concháu là điều rất đáng chêtrách. Hãy cởimở, dám thayđổi, hoànthiện các giátrị để tạora nềntảng tốt nhất về mọi mặt, phùhợp cho mọi thếgiớiquan và mọi thếhệ.  TRITHỨC LÀ SỨCMẠNH !

Cuốicùng xin trântrọng cảmơn cácbạn đã ghé thăm VishareClub.com và mời bạn tham khảo bài chia sẻ  : “Bímật nhỏ cho thànhcông lớn trong việc tự học.

Chúc sứckhỏe và thànhcông.

Lờichào thânái và hữuhảo!

Việtnam – Tân Mão 2011.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM