" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Clip 5 – Loạt Clip 3000 câu học 3000 từ Anh ngữ cốt lõi.

Filed under: Phổ biến kiến thức — tonyfan @

Bạn có biết rằng khi học từ vựng tiếng Anh thì không cần phải cố gắng nhớ tất cả các từ ? Thật ra bạn chỉ cần nhớ và dùng tốt những từ có tần suất sử dụng thường xuyên, được gọi là CORE VOCABULARY (từ vựng cốt lõi) — chỉ chiếm 5% lượng từ được in trong các cuốn từ điển. Nó chính là 3000-4000 từ được dùng PHỔ BIẾN nhất trong tiếng Anh, là nền tảng để xây dựng hệ thống từ vựng trong tiếng Anh. Nắm được chúng, bạn có thể hiểu đến 95% những cuộc giao tiếp hoặc các tài liệu mà bạn đọc và bạn không còn phải lo lắng gì nhiều trong việc học tất cả các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Loạt Clip tuyển tập 3000 câu Anh ngữ bao quát đầy đủ 3000 từ Anh ngữ thông dụng này sẽ giúp bạn mau chóng nắm bắt hệ thống từ vựng Anh ngữ cốt lõi.

Bạn muốn Download trọn bộ files văn bản MS Word của 12 Clips học 3000 Từ Anh ngữ cốt lõi để có thể học từ mới một cách tốt nhất ? Download tại đây

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.