" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Kỹ năng giao tiếp thành công

Filed under: Share Hay Mỗi Ngày — tonyfan @

Bí quyết để nói chuyện hay – Nghệ thuật nói chuyện

Bí quyết nói chuyện là có nghệ thuật làm thinh, có nghệ thuật chất vấn, có nghệ thuật nghe và nhất là khi nói phải nói có văn chất, văn sắc, văn vị , văn khí và văn phong. Nói cách chuyên môn hơn, bí quyết nói chuyện chia ra 2 thứ : tiêu cực và tích cực

Bí quyết tiêu cực :

1 – Đừng già hàm: đa ngôn đa quá đã đành mà còn làm cho con người mất dũng khí, bị bọng, bị khinh.
2 – Đừng chỉ nói về mình : trong câu chuyện thường cái tôi thực đáng ghét
3 – Đừng nói mãi 1 đề tài : của ăn ngon đến đâu, ăn quá cũng ngán.
4 – Đừng chỉ trích : muốn hạ bệ người ta mà muốn người ta có thiện cảm với mình à.
5 – Đừng cãi lộn : khó có cuộc cãi lộn nào mỗi bên cho mình có lỗi
6 – Đừng hấp tấp : thiếu trầm tĩnh làm sao có nhiều ý hay và cách nói hấp dẫn để thuyết phục đối phương
7 – Đừng ưa bàn tâm sự : Coi chừng có những lỗ hở mà gia đình hay xã hội bí mật bị vạch lưng, bại lộ cách tai hại
8 – Đừng có giọng sách vở : Ai cũng ham hiểu biết mà không phải mỗi người chịu kẻ khác lên mặt dạy mình
9 – Đừng làm đòn xóc : định nộp người ta mà  người ta không trốn mình sao được
10 – Đừng nói sai tiếng mẹ đẻ : coi chừng người ta đánh giá vốn học ta xuyên qua cách ta sử dụng tiếng Mẹ đẻ

Bí quyết tích cực : 

1 – Phải thành thật : không cần nói hết các chân lý mà hễ nói thì phải nói sự thật
2 – Phải vị tha : lo cho quyền lợi kẻ khác thì ai mà không quan tâm đến mình
3 – Phải vui vẻ : người ta thích đám cưới hơn đám ma phải không bạn
4 – Phải tế nhị : lời nói thọc sâu trong tâm hồn, gây ấn tượng là lời nói chinh phục
5 – Phải biểu lộ nhân cách : lời cao nhã nói lên tâm hồn đã được trui luyện già dặn
6 – Phải biết nghe và khen : Ai không thích bộc bạch tâm sự. Ai không thấy mình quan trọng ? Hãy đáp ứng các đòi hỏi đó.
7 – Phải nói ít : Nói ít không có nghĩa là câm như hến mà chỉ nói khi cần nói cho người cần nghe vào lúc cần nói
8 – Phải tự nhiên : Nói chuyện mà kiểu cách quá như trợn nhướng, bẻ môi, uốn éo làm cho người ta ngượng
9 – Phải khiêm tốn : người ta sợ hố hơn sợ núi
10 – Phải biết nhịn : khi tiếp chuyện có biết bao điều ta nghe bất mãn. Phải cho thông qua ta đang gieo thiện cảm mà.

Ở  đây xin bạn lưu ý nói chuyện có mục đích là gây thiện cảm, truyền ý, truyền cảm. Mà các công việc này cho đặng thành công phải có nồng cốt vị tha .  Vậy tỏ ra bác ái khi nói chuyện là hy vọng thành công.

Sưu Tầm

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.