" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Cha Giàu – Cha Nghèo – Robert Kiyosaki và Sharon Lechter – Biên dịch: Thiên Kim

Truyện chia sẻ ở Blog là sản phẩm trí tuệ của nhiều tác giả. Vì nhiều lý do, Blog chưa liên lạc được với các tác giả để xin phép đăng tải. Xin vui lòng lượng thứ. Truyện chia sẻ để giúp mọi người review, tham khảo. Bạn đọc có điều kiện hãy tìm mua và đọc sách xuất bản vừa đẹp vừa bảo vệ mắt vừa để ủng hộ và tri ân đến các tác giả viết sách. Trân trọng cảm ơn !

Lời nói đầu

Chương 1  Cha Giàu, Cha Nghèo

Chương 2  BÀI 1 : NGƯỜI GIÀU KHÔNG LÀM VIỆC VÌ TIỀN.

Chương 3  Bài 2 : Tại sao phải dạy con về tài chính?

Chương 4  Bài 3: Hãy nghĩ đến việc kinh doanh của mình.

Chương 5  Bài 4: Liên đoàn – bí mật lớn nhất của người giàu

Chương 6  Bài 5: Người giàu tạo ra tiền

Chương 7  Bài 6: Hãy làm việc để học đừng làm việc vì tiền

Chương 8  Vượt chướng ngại vật

Chương 9  Sự khởi đầu

Chương 10  Một số việc phải làm

Phần kết

 

 

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM