" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới – Vô Danh

Truyện chia sẻ ở Blog là sản phẩm trí tuệ của nhiều tác giả. Vì nhiều lý do, Blog chưa liên lạc được với các tác giả để xin phép đăng tải. Xin vui lòng lượng thứ. Truyện chia sẻ để giúp mọi người review, tham khảo. Bạn đọc có điều kiện hãy tìm mua và đọc sách xuất bản vừa đẹp vừa bảo vệ mắt vừa để ủng hộ và tri ân đến các tác giả viết sách. Trân trọng cảm ơn !

Lời Tựa

Phần thứ I

Chương 1  Khi Người Học Trò Đã Sẵn Sàng  Người Thầy Sẽ Xuất Hiện

Chương 2  Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới

Chương 3  Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới

Chương 4  Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới

Chương 5  Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới

Chương 6   Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới

Chương 7  Bí mật của Phan Thiên Ân- Người giàu nhất thế giới

Phần thứ 2

TỜ KINH SỐ I 

TỜ KINH SỐ 2

TỜ KINH SỐ 3

TỜ KINH SỐ 4

TỜ KINH SỐ 5

TỜ KINH SỐ 6

TỜ KINH SỐ 7

TỜ KINH SỐ 8

TỜ KINH SỐ 9

TỜ KINH SỐ 10

CHƯƠNG CUỐI 

Thời gian trôi qua thật lẹ.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM