" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 26 TALKING ABOUT DATES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 26  TALKING  ABOUT  DATES

Crazy English – Lesson 26

376. When was the Declaration of Independence?

377. Our spring break is from April 2 to April 16.

378. What’s tomorrow’s date?

379. Tomorrow is November 25.

380. The convention starts on the 24th of March.

381. I have to complete my taxes by April 15th.

382. Rent is due by the first of every month.

383. School starts on the 23rd.

384. We have 3 days left until the 4th of July.

385. Is the 30th on a Monday?

386. This office will be closed for the holidays.

387. The last game will be on the 9th of March.

388. My birthday is on May 19th.

389. I have to finish this essay by next Tuesday.

390. I leave for Germany on the 11th of next month.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.