" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 36 TALKING ABOUT STUDIES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 36  TALKING  ABOUT  STUDIES

Crazy English – Lesson 36

526.   How’s your biology class going?

527.   It’s interesting, but there’s so much work.

528.   It’s just my opinion, but I think that’s pretty boring.

529.   I admit that is pretty interesting.

530.   I hope you can keep up with the work.

531.   Are you doing well in math class?

532.   Do you understand the chemistry homework?

533.   It’s hard to hear my English teacher.

534.   I stayed up all night studying for this test.

535.   Did you hear our teacher assigned another paper?

536.   I’m really bored with this class.

537.   I like biology more than I first thought.

538.   Could you help with the history homework?

539.   I’m always late for my first class in the morning.

540.   I have to go study for my French class.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.