" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 44 AT THE CINEMA

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 44  AT  THE  CINEMA

Crazy English – Lesson 44

646. I guess this is a really popular movie.

647. Are there any movies you want to see in case this one is sold out?

648. We’ve got a few minutes before the start of the movie.

649. That movie was too scary .

650. There’s one out now about a talking horse.

651. I think my seat is near the aisle.

652. This theater  is packed tonight.

653. The film is sold out for tonight.

654. What time does the show start?

655. Let’s go find our seats.

656. The plot wasn’t very realistic.

657. The director seemed to rely mostly on special effects.

658. This movie is based on a true story.

659. I think this scene was filmed in my hometown.

660. Can you believe how much a bag of popcorn costs at this theater?

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.