" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Bạn có lịch sự không?

Filed under: Bói Trắc Nghiệm — tonyfan @

Hầu như ai cũng muốn được mọi người khen ngợi là lịch sự và nhiều người phải rèn luyện mình để đạt được điều này. Hãy dựa vào bản trắc nghiệm sau đây để biết bạn có phải làngười lịch sự hay không?

1- Bạn có vui vẻ chào người mà bạn mới gặp lần đầu không?

a- Có (2 điểm)

b- Không (1 điểm)

2- Say bét nhè ở nơi làm việc hoặc ở nơi công cộng, có đông người qua lại,là:

a- Có (1 điểm)

b- Không thể (2 điểm)

3- Là con gái mà ăn mặc hở hang, khêu gợi ở nơi công cộng thì thật là đáng xấu hổ, đáng phê phán.

a- Đúng (1 điểm)

b- Không đúng (2 điểm)

4- Là chính khách mà ăn nói văng mạng trên vô tuyến, như vậy là:

a- Dũng cảm (1 điểm)

b- Không nên (2 điểm)

5- Đến nhà người khác chơi mà khônghề có chút quà nhỏ là:

a- Không lịch sự (2 điểm)

b- Chuyện bình thường (1 điểm)

Tính điểm:

– 5-6 điểm: Bạn có quan niệm độc đáo về tính lịch sự.

– 7-8 điểm: Bạn có thái độ đúng đối với xã hội không hoàn hảo của chúng ta.

– 9-10 điểm: Bạn là con người lịch sựmẫu mực, đáng để mọi người noi theo.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.