" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Bạn có nói dối không ?

Filed under: Bói Trắc Nghiệm — tonyfan @

Hầu như tất cả mọi người đều thừa nhận nói dối là một thói xấu. Thế nhưng, trong cuộc sống, nhiều người vẫn thường xuyên nói dối. Để biết mình có hay phạm lỗi này không, bạn hãy làm trắc nghiệm sau.

1- Có hai tình huống cho phép con người nói dối: bác sĩ nói dối người bệnh nặng, người lính nói dối kẻ địch. Bạn đánh giá thế nào?

a- Loại tình huống như thế thì vô vàn (1 điểm).

b- Trong mọi trường hợp nói dối là vô đạo đức, nhưng đôi lúc vẫn phải làm như thế (2 điểm).

c- Tôi không bao giờ nói dối (3 điểm).

2- Nếu đã bội tình, bạn:

a- Thú nhận (3 điểm).

b- Không thú nhận (1 điểm).

c- Đó không phải là tội (2 điểm).

3- Nói dối vì bận việc, hỏng xe… dù rằng lý do chỉ là bạn mải tán dóc với bạn bè.

a- Thì tôi nói dối đấy, đã sao nào? (1 điểm)

b- Trả lời đúng sự thật (2 điểm).

c- Không tán dóc để vợ khỏi lo lắng (3 điểm).

4- Lúc còn học phổ thông, bạn thường nói dối thày cô để biện minh cho việc đi học muộn?

a- Hồi đó tôi không biết nói dối (2 điểm).

b- Nói dối vì gặp sự cố gì đó trên đường tới lớp (1 điểm).

c- Không bao giờ đi học muộn (3 điểm) .

Tính điểm:

4-5 điểm: Bạn sẵn sàng nói dối nếu cần.

9-10 điểm: Đôi lúc bạn cũng nói dối, song rất khéo léo.

11-12 điểm: Bạn không bao giờ nói dối.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.