" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 18 HAVING A PICNIC

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 18  HAVING  A  PICNIC

Crazy English II – Lesson 18

256.  Did you pack enough sandwiches for the picnic?

257.  Let’s find a spot away from the ants.

258.  It’s great weather for a picnic.

259.  Let’s sit at that bench over there.

260.  This spot isn’t too crowded to eat at.

261.  Let’s go eat out by the lake.

262.  A picnic can be a romantic date.

263.  I have fond memories of picnics with my parents.

264.  Make sure you pick up all your trash when you’re finished eating.

265.  Is there any beer left in the cooler?

266.  We won’t know how much food to buy until we decide how many people are coming.

267.  We should get paper plates and plastic utensils, so we won’t have to do any dishes.

268.  It’s such a lovely day for a picnic.

269.  I really like it when it’s homemade, not the fast food kind.

270.  The day’s really nice and we should walk off some of this food.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.