" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 23 SYMPATHY

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 23  SYMPATHY

Crazy English II – Lesson 23

331.  It’s hard to sympathize with someone who is so mean to others.

332.  You have my sympathy.

333.  I don’t want your sympathy.

334.  He sympathizes with the common people.

335.  My uncle is a very sympathetic person.

336.  We sympathize with what you’re going through.

337.  You don’t need anyone’s sympathy for your mistakes.

338.  Who couldn’t sympathize with such a sad little child?

339.  Don’t you have any sympathy for poor people?

340.  My sympathies lie with the losing team.

341.  I just wanted to let you know how sorry I was to hear about your father passing away.

342.  If there is anything I can do, please don’t hesitate to ask.

343.  I’ll try to make sure I let him know I want him to feel better without making him think I pity him.

344.  I think I will go visit her and see what I can do to help.

345.  At least, I can send my love and best wishes.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.