" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 42 SWEET MEMORIES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 42  SWEET  MEMORIES

Crazy English II – Lesson 42

616.  Do you remember how the flowers used to smell on our farm?

617.  You were wearing the blue dress on our first date.

618.  I loved to sit under that oak tree as a child.

619.  Some of my best memories are from college.

620.  These pictures bring back some great memories.

621.  Fresh grass always reminds me of childhood summers.

622.  I love New York in the summer.

623.  I can’t forget the way her hair smelled.

624.  That reminds me of my first dog.

625.  I still like thinking about my first girlfriend.

626.  Pictures are nice, but I don’t need any reminders for such a milestone in our lives.

627.  There have been many other moments since we’re become parents that I will remember just as much.

628.  It’s a very significant moment in your life.

629.  He reminds me of my first dog.

630.  One of the best memories I have of him was when I first got him.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.