" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 44 ECSTATIC EXPERIENCES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 44  ECSTATIC  EXPERIENCES

Crazy English II – Lesson 44

646.  I love my new job.

647.  That surprise birthday party was great.

648.  This balloon ride is incredible.

649.  Our trip to the mountain was amazing.

650.  My first time scuba diving was unforgettable.

651.  Tasting this chocolate is pure ecstasy.

652.  Parachuting gives me an incredible rush.

653.  It’s not safe, but I love driving fast.

654.  My greatest thrill is going on the roller coaster.

655.  I love the way these sheets feel wrapped around me.

656.  I can’t believe this is really happening!

657.  You’ll probably feel differently when some of the excitement has passed.

658.  I didn’t think I would get it, but I did.

659.  I do, but right now I’m so excited that nothing could rain on my parade.

660.  Why are you so worked up?

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.