" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 5 JOB HUNTING

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 5  JOB  HUNTING

Crazy English II – Lesson 5

61.   I’ve got a job interview today.

62.   Are you hiring right now?

63.   Are you taking applications?

64.   I’ve applied to six companies so far.

65.   He’s looking for a job with better pay.

66.   Do you have any experience in this field?

67.   Where did you last work?

68.   What was your last job?

69.   Do you work well with other people?

70.   I really need this job.

71.   I graduated at the top of my class from Harvard Law School. I concentrated in business law.

72.   Your business has a very good reputation for rewarding its employees that work hard and well.

73.   I am very responsible and will work long hours to make sure that my work is done on time and correctly.

74.   I believe that you are just the kind of person we would like to hire.

75.   Direct eye contact reassures the person that you are confident and honest

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.