" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English II – Lesson 55 LONELY EXPERIENCES

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 55  LONELY  EXPERIENCES

Crazy English II – Lesson 55

811.  I just moved to town and haven’t met anyone yet.

812.  It’s hard to work somewhere far from home.

813.  Billy hasn’t made any friends at his new school.

814.  I’ll miss you when you’re gone.

815.  I have no one to really talk to.

816.  There are no other Americans in my school.

817.  This is my first time away from home.

818.  I just broke up with my girlfriend.

819.  This house feels empty with just me in it.

820.  Everyone else has gone home for the summer.

821.  I just found out that I’m going to have to work on Christmas.

822.  I’m a real people person and love being around others.

823.  I had to finish a project and couldn’t take the time to go on vacation.

824.  I was the only one left in the dorms.

825.  Absolutely, I’ve been dying for some company.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.