" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Crazy English – Lesson 53 AT THE BUS STOP

Filed under: Audio Share — tonyfan @

Cách học thuộc lòng – 4 Crazy Learn By Heart Steps :

  1. Nghe băng – nhìn bài – đọc theo đúng âm và hiểu rõ ràng ý nghĩa
  2. Lặp lại bước 1 từ 10 – 50 lần.
  3. Nghe băng – đọc theo lướt nhanh cả câu không cần nhìn bài.
  4. Lặp lại bước ba 100 lần – 1000 lần.

Đừng cố để nhớ, cứ “nghe băng – đọc theo” và lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến lúc tự nhiên nó nhớ => có thể buột miệng nói ra được bất cứ khi nào, bất cứ ở đầu => nên mới gọi là Crazy English – Phương châm: “cần cù hơn thông minh”

Chi tiết để hiểu kỹ hơn cách học hiệu quả : HƯỚNG DẪN HỌC CRAZY ENGLISH

Đào Tạo Giao Dịch Đa Sản Phẩm

( Mách nhỏ : Bạn nên dùng trình duyệt Chrome để học tốt nhất. Khi mạng yếu các bạn bấm nút Pause chờ Download hết bài học về rồi học sẽ không bịt giật hay ngắt quãng nhé. )

Lesson 53  AT  THE  BUS  STOP

Crazy English – Lesson 53

782 Do you know what bus leads to Memorial Stadium?

783 There should be a bus stop right at the Stadium.

784 Do you know what bus is going to the theater?

785 It’s about 3 stops from here-maybe 15 minutes.

786 This says the last bus leaves at 9:45.

787 Our bus is late.

788 That bus is too crowded to board.

789 Can you read the bus schedule on that sign?

790 The benches are too wet to sit on.

791 That bus needs some new brakes.

792 The exhaust fumes are choking me.

793 How much is the fare for the bus?

794 There are no seats left on the bus.

795 Can you give me change for the bus?

796 Is this bus going uptown?

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.