" Đừng đứng một chỗ rồi sợhãi – Cứ đi sẽ có đường – Never Stop Action "

Tăng cường hiệu quả của thuốc aspirin

Filed under: Mẹo Vặt Y Khoa — tonyfan @

Cẩm nang mẹo vặt y khoa thực dụng – nhiều tác giả

Tăng cường hiệu quả của thuốc aspirin

Muốn xoa dịu nhức đầu, nhức răng, đau lưng…, hãy uống thuốc aspirin với một tách cà phê. Cà phê sẽ giúp thuốc có công hiệu nhanh hơn khoảng 35% thời gian.

CỔ PHIẾU THỰC CHIẾN: FOXSIGNAL.COM

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.